محصولات محصولات بر اساس نام ژنریک


محصولات بر اساس نام ژنریک

     

  آ  

  ا  

  ب  

  پ  

  ت  

  ث  

  ج  

  چ  

  ح  

  خ  

  د  

  ذ  

  ر  

  ز  

  ژ  

  س  

  ش  

  ص  

  ض  

  ط  

  ظ  

  ع  

  غ  

  ف  

  ق  

  ک  

  گ  

  ل  

  م  

  ن  

  و  

  ه  

  ی  

  همه  

نام ژنریک نام تجاری نوع حیوان ف.د
سلاسید سلاسید داروهای وارداتی
 
CTCZYME CTCZYME داروهای وارداتی
 
آ، د۳، ای، سی آ، د۳، ای، سی رویان داروهای طیور
 
آ، د۳، ای، سی، کا آ، د۳، ای، سی، کا داروهای طیور
 
آ، د۳، ای،سی رویان آ، د۳، ای،سی رویان دارو های دام خانگی
 
آ، د۳، ای،سی رویان آ، د۳، ای،سی رویان داروهای دام بزرگ
 
آ،دی۳، ی،سی، کا آ،دی۳، ی،سی، کا (wsp) داروهای طیور
 
آلامایسین طولانی اثر ۲۰۰ آلامایسین طولانی اثر ۲۰۰ داروهای وارداتی
 
آلامایسین طولانی اثر ۳۰۰ آلامایسین طولانی اثر ۳۰۰ داروهای وارداتی
 
آلبندازول ۲/۵ % آلبندازول ۲/۵ % رویان داروهای دام بزرگ
 
آلفامیون® آلفامیون® داروهای وارداتی
 
آمپرولیوم ۲۵% + اتوپابات ۱/۶% اتوآمپروکس داروهای طیور
 
آمپرولیوم ۹/۶ آمپرومکس ۹/۶ داروهای طیور
 
آپرامایسین ۲۰% آپرامکس داروهای دام بزرگ
 
آپرامایسین ۵۰ % آپراسول رویان داروهای طیور
 
آپرامایسین ۵۰ % آپراسول رویان® ضد عفونی کننده ها
 
آپی بایوکسال آپی بایوکسال داروهای وارداتی
 
آیورمکتین آیور وان رویان دارو های دام خانگی
 
آیورمکتین آیور وان رویان داروهای دام بزرگ
 
اریترومایسین ۱۰% اریتروجکت داروهای دام بزرگ
 
اریترومایسین ۲۰% اریترووت داروهای طیور
 
اسيد فرميك + اسيد لاكتيك + اسيد استيك + اسيد پروپيونيك + مس + روي شلاته اسیدی مکس رویان داروهای طیور
 
اسپرین + ویتامین C آسپرینا سی رویان داروهای طیور
 
اسپکترا مست® دی سی اسپکترا مست® دی سی داروهای وارداتی
 
اسپکترامست® ال سی اسپکترامست® ال سی داروهای وارداتی
 
اكسي تتراسايكلين ۲۰ % اكسي تتراسايكلين ۲۰ % داروهای طیور
 
ال-كارنيتين + كولين كلرايد+ سوربيتول + عصاره آرتيشو هپاکارنیتول داروهای دام بزرگ
 
ال-کارنیتین + کولین کلراید + سوربیتول + عصاره آرتیشو هپاکارنیتول داروهای طیور
 
البندازل + کبالت + سلنیوم آلبندازل + کبالت + سلنیوم داروهای دام بزرگ
 
انرو فلوكساسين ۱۰ % انرو فلوكساسين ۱۰ % رویان (پمپ) داروهای طیور
 
انرو فلوكساسين ۱۰ % رویان انرو فلوكساسين ۱۰ % رویان داروهای طیور
 
انروفلوكساسين سديم ۱۰ % انروپلاس اس (پمپ) داروهای طیور
 
انروفلوكساسين سديم ۱۰ % انروپلاس اس داروهای طیور
 
انروفلوکساسین سدیم ۱۰% اکت™ داروهای وارداتی
 
انروفلوکساسین ۱۰% کیمیوکولی داروهای وارداتی
 
انروفلوکساسین ۱۰% انروفلوکساسین ۱۰% داروهای دام بزرگ
 
انروفلوکساسین ۵% انروفلوکساسین ۵% رویان داروهای دام بزرگ
 
اکالیپتوس + منتول + نعناع فلفلی منتوسل داروهای طیور
 
اکسنت® اکسنت® داروهای وارداتی
 
اکسی تتراسایکلین ۱۰% اکسی جکت ۱۰% داروهای دام بزرگ
 
اکسی تتراسایکلین ۱۰۰% روتت ۱۰۰ دارو های آبزیان
 
اکسی تتراسایکلین ۲۰% طولانی اثر زد-اکسی جکت ۲۰% طولانی اثر داروهای دام بزرگ
 
اکسی تتراسایکلین ۲۰% طولانی اثر اکسی جکت ۲۰% ال ای داروهای دام بزرگ
 
اکسی تتراسایکلین ۵٪ اکسی جکت ۵% داروهای دام بزرگ
 
اکسی تتراسایکلین ۵۰% اکسی تتراسایکلین ۵۰% رویان داروهای طیور
 
اکسی توسین اکسی توسین رویان ® داروهای دام بزرگ
 
اکسی توسین اکسی توسین رویان ® دارو های دام خانگی
 
ایمیدوکارب دی پروپیونات ایمیدوکارب دی پروپیونات دارو های دام خانگی
 
ایمیدوکارب دی پروپیونات ایمیدوکارب دی پروپیونات داروهای دام بزرگ
 
ب کمپلکس ب کمپلکس دارو های دام خانگی
 
ب کمپلکس ب کمپلکس داروهای دام بزرگ
 
ب کمپلکس ب کمپلکس داروهای طیور
 
ب کمپلکس + ال-کارنیتین ب کارنیتول داروهای طیور
 
ب کمپلکس + مواد معدنی مینرال بی رویان داروهای طیور
 
ب کمپلکس + ویتامین کا ب کمپلکس + ویتامین کا رویان داروهای طیور
 
باسیتراسین ۱۰% باسیتراسین ۱۰% داروهای طیور
 
بتاموکس طولانی اثر بتاموکس طولانی اثر داروهای وارداتی
 
برم هگزین برونوجکت داروهای دام بزرگ
 
برم هگزین ۱% برومنتول داروهای دام بزرگ
 
برم هگزین ۱% برومنتول داروهای طیور
 
برونشی مینت برونشی مینت داروهای دام بزرگ
 
برونشی مینت برونشی مینت داروهای طیور
 
برونوپول ۵۰% آکوا برونوگارد ضد عفونی کننده ها
 
بنزالکونیم کلراید + گلوتارآلدئید آکوا جی.بی ۱۰۰ ضد عفونی کننده ها
 
بنزالکونیوم کلراید۲۰% بنزالکونیوم کلراید۲۰% ضد عفونی کننده ها
 
بواکلوکس دی سی اکسترا بواکلوکس دی سی اکسترا داروهای وارداتی
 
بورساپلکس بورساپلکس داروهای وارداتی
 
بورسین® - ۲ بورسین® - ۲ داروهای وارداتی
 
بوسرلین استات بوسوگوناد® دارو های دام خانگی
 
بوسرلین استات بوسوگوناد® داروهای دام بزرگ
 
بوپارواکن ۵% بوپاجکت داروهای دام بزرگ
 
تایلوزین تارترات تایلوزیت داروهای طیور
 
تایلوزین فسفات ۱۰ % تایلوزین فسفات ۱۰ % رویان داروهای طیور
 
تایلوزین فسفات ۲۵ % رویان تایلوزین فسفات ۲۵ % رویان داروهای طیور
 
تایلوزین ۲۰% تایلومکس ۲۰ داروهای دام بزرگ
 
تایلوزین ۵% تایلومکس۵ رویان داروهای دام بزرگ
 
تترادلتا® تترادلتا® داروهای وارداتی
 
ترامایسین® طولانی اثر ترامایسین® طولانی اثر داروهای وارداتی
 
تولترازوریل ۲/۵% فری کوکس داروهای طیور
 
تولفنامیک اسید تولفاجکت دارو های دام خانگی
 
تولفنامیک اسید تولفاجکت داروهای دام بزرگ
 
تیامولین هیدروژن فومارات ۲/۵ % + اکسی تتراسلیکلین هیدروکلراید ۸ % تیامولین + اکسی تتراسایکلین داروهای طیور
 
تیامولین ۱۰ % تیاگارد داروهای طیور
 
تیامولین ۴۵ % تیامولین ۴۵ % رویان داروهای طیور
 
تیامولین ۵/۱۲ % تيامسول رويان® داروهای طیور
 
تیل مایکوزین ۲۵ % تیل موسین رویان داروهای طیور
 
تیل مایکوزین ۳۰% تیل موجکت داروهای دام بزرگ
 
جنتامایسین ۵% جنتامکس داروهای دام بزرگ
 
جنتامایسین ۵٪ جنتامکس دارو های دام خانگی
 
داكسي سايكلين ۱۰ % داكسي تن رويان® پمپ داروهای طیور
 
داكسي سايكلين ۲۰ % مگاداکس ۲۰ داروهای طیور
 
دانوفلوکساسین مزیلات ۱۶/۷% دانوکسیفن رویان داروهای طیور
 
داکسی سایکلین داکس بروم داروهای وارداتی
 
داکسی سایکلین (هایکلیت) سوئیداکس داروهای وارداتی
 
داکسی سایکلین ۱۰% داکسی جکت داروهای دام بزرگ
 
داکسی سایکلین ۱۰% داکسی تن رویان داروهای طیور
 
داکسی سایکلین ۵۰% داکسی فورت رویان داروهای طیور
 
درکسین درکسین داروهای وارداتی
 
دوفالیت دوفالیت داروهای وارداتی
 
دي دسيل دي متيل آمونيوم كلرايد + گلوتارآلدئيد + فرمالدئيد + بنزالكونيوم كلرايد آکوا دزوپلاس رویان ضد عفونی کننده ها
 
دي دسيل دي متيل آمونيوم كلرايد + گلوتارآلدئيد + فرمالدئيد + گلي اكسال + ايزوپروپيل الكل دپا پلاس ضد عفونی کننده ها
 
ديفلوكساسين ۱۰ % ديفلو رويان® پمپ داروهای طیور
 
دکوکینات ۶% دکوکس داروهای وارداتی
 
دگزامتازون دگزاوت دارو های دام خانگی
 
دگزامتازون دگزاوت داروهای دام بزرگ
 
دی-کلوپروستنول سدیم دی-کلو پی جی داروهای دام بزرگ
 
دیفلوکساسین ۱۰% دیفلو رویان داروهای طیور
 
دیمینازن استوریت دیمینازن استوریت رویان داروهای دام بزرگ
 
دیمینازن استوریت دیمینازن استوریت دارو های دام خانگی
 
دینوپروست ترومتامین زد-دینو پی جی داروهای دام بزرگ
 
دیکلازوریل ./۵% کیلوکوکسید رویان داروهای طیور
 
روبنیدین ۶/۶% روبیکوکس داروهای طیور
 
زد-آلبندازول ۲/۵%رویان زد-آلبندازول ۲/۵% رویان داروهای دام بزرگ
 
زد-آلبندازول+کبالت+سلنیوم زد-آلبندازول+کبالت+سلنیوم داروهای دام بزرگ
 
زیمپکس ۰۰۶ زیمپکس ۰۰۶ داروهای وارداتی
 
زیمپکس ۰۰۷ زیمپکس ۰۰۷ داروهای وارداتی
 
سالینومایسین ۱۲% سالینوکوکس داروهای طیور
 
سایکوستات سایکوستات داروهای وارداتی
 
ستریماید+کلرهگزیدین ستری وت سی ضد عفونی کننده ها
 
سفتیوفور (ملح هیدروکلراید) سمای داروهای وارداتی
 
سفتیوفور سدیم اکسنل® ۱ گرمی داروهای وارداتی
 
سفتیوفور هیدروکلراید اکسنل® آر تی یو داروهای وارداتی
 
سلکو پی اچ سلکو پی اچ داروهای وارداتی
 
سولفاديميدين سديم ۳۳/۳ % سولفاوت داروهای دام بزرگ
 
سولفادی متوکسین ۲۰ % + تری متوپریم ۴ % تي اس- سل رويان® داروهای طیور
 
سولفادیازین + تری متوپریم سولفامت رویان داروهای طیور
 
سولفادیازین ۲۰% + تریمتوپریم ۴% رویان سولفاجکت داروهای دام بزرگ
 
سولفادیازین ۲۰% + تریمتوپریم ۴% رویان سولفاجکت دارو های دام خانگی
 
سولفاکلوزاین ۳۰% سولفاکلوزاین ۳۰% رویان داروهای طیور
 
سولفاکینوکسالین + دیاوریدین کوکسیدین داروهای طیور
 
سولفاکینوکسالین+دیلوریدین کوکسیدین دارو های دام خانگی
 
سولفاکینوکسالین+دیلوریدین کوکسیدین داروهای دام بزرگ
 
سیدر سیدر داروهای وارداتی
 
سیدر گوسفند و بز سیدر گوسفند و بز داروهای وارداتی
 
سیر + اکالیپتوس+آویشن+بابونه مایتو فید پلاس داروهای طیور
 
فسفر آلی + ویتامین B۱۲ کوباجکت دارو های دام خانگی
 
فسفر آلی + ویتامین B۱۲ کوباجکت داروهای دام بزرگ
 
فسفومایسین ۲۵% + فروکتوز ۱۸% فوزومیکس رویان داروهای طیور
 
فلورفنيكل ۱۰ % فلوئورفن رويان (پمپ) داروهای طیور
 
فلورفنيكل ۱۰ % فلوئورفن رويان داروهای طیور
 
فلورفنیکل فلورون® داروهای وارداتی
 
فلورفنیکل + فلونیکسین مگلوماین فلورفلوجکت داروهای دام بزرگ
 
فلورفنیکل ۳۰% فلوجکت داروهای دام بزرگ
 
فلورفنیکل ۳۰% فلوجکت دارو های دام خانگی
 
فلورفنیکل ۵۰% فیش فلورال ۵۰ دارو های آبزیان
 
فلونیکسین مگلوماین فلومکس ام دارو های دام خانگی
 
فلونیکسین مگلوماین فلومکس ام داروهای دام بزرگ
 
فلونیکسین مگلوماین + اکسی تتراسایکلین هگزاجکت ۱۰ داروهای دام بزرگ
 
فنبندازول ۲.۵% فنبندازول ۲.۵% داروهای دام بزرگ
 
فنبندازول ۲.۵% فنبندازول ۲.۵% دارو های دام خانگی
 
فیتاز ۱۰۰۰ فیتاز ۱۰۰۰ داروهای طیور
 
فیتاز ۵۰۰۰ فیتاز ۵۰۰۰ داروهای طیور
 
كليستين (سولفات) ۴/۰۰۰/۰۰۰ واحد بین المللی مگا کولی داروهای دام بزرگ
 
كليستين (سولفات) ۴/۰۰۰/۰۰۰ واحد بین المللی مگا کولی داروهای طیور
 
لازالوسید ۱۵% آواتک داروهای وارداتی
 
لاکتومیلک ۱۸ - ۲۰ لاکتومیلک ۱۸ - ۲۰ داروهای وارداتی
 
لوامیزول + تریکلابندازول ۸/۷۵% لوامیزول + تریکلابندازول ۸/۷۵% رویان داروهای دام بزرگ
 
لوامیزول ۷/۵% لوامیزول ۷/۵% داروهای دام بزرگ
 
لوتالایز® لوتالایز® داروهای وارداتی
 
لينكومايسين ۴۰ % لينكومايسين ۴۰ % داروهای طیور
 
لينكومايسين ۴۰ % زوئتیس زد-لينكومايسين ۴۰ % داروهای طیور
 
لینکومایسین ۵% + اسپکتینومایسین ۱۰% لینکو مایسین + اسپکتینومایسین رویان داروهای طیور
 
لینکومایسین ۵% + اسپکتینومایسین ۱۰% زد-لینکومایسین + اسپکتینومایسین رویان داروهای طیور
 
لینکومایسین ۵% + اسپکتینومایسین ۱۰% زد-لینکوجکت اس داروهای دام بزرگ
 
لینکومایسین ۵% + اسپکتینومایسین ۱۰% لینکوجکت اس داروهای دام بزرگ
 
لینکومایسین ۸/۸ % لینکومیکس ۸/۸ داروهای طیور
 
لینکومایسین۰.۸۸ % زد-لینکومایسین۰.۸۸ % داروهای طیور
 
مادورامایسین ۱% مادوراسین داروهای طیور
 
ماربوفلوکساسین ۱۰% ماربوجکت داروهای دام بزرگ
 
متامیزول سدیم متاژین دارو های دام خانگی
 
متامیزول سدیم متاژین داروهای دام بزرگ
 
ملوکسیکام ملوکسی مکس رویان دارو های دام خانگی
 
ملوکسیکام ملوکسی مکس رویان داروهای دام بزرگ
 
منبوتون مکسی دایجسشن داروهای دام بزرگ
 
منبوتون مکسی دایجسشن دارو های دام خانگی
 
مولتي جكت آي.ام.ام مولتي جكت آي.ام.ام داروهای وارداتی
 
مولتي ويتامين + اسيد آمينه + مواد معدني + عناصر كمياب نوتری وت داروهای طیور
 
مولتی ویتامین مولتی ویتامین داروهای وارداتی
 
مولتی ویتامین مکسی چوک رویان داروهای دام بزرگ
 
مولتی ویتامین ویتامیکس رویان داروهای طیور
 
مولتی ویتامین مکسی چوک رویان داروهای طیور
 
مولتی ویتامین + اسید آمینه مولتی آمینوجکت داروهای دام بزرگ
 
مولتی ویتامین + اسیدهای آمینه + عناصر کمیاب آمینو ویتاتریس داروهای طیور
 
مولتی ویتامین و اسید آمینه آمین و ویت رویان داروهای طیور
 
مولتی ویتامین و الکترولیت مولتی ویتامین و الکترولیت رویان داروهای طیور
 
مولتی ویتامین و الکترولیت مولتی ویتامین و الکترولیت رویان داروهای طیور
 
مولتی ویتامین و الکترولیت مولتی ویتامین و الکترولیت رویان داروهای دام بزرگ
 
مولتی ویتامین+اسید آمینه آمین و ویت رویان داروهای دام بزرگ
 
موننسین ۱۰% موننکوکس داروهای طیور
 
نئومایسین ۲۰ % نئومکس ۲۰ رویان داروهای دام بزرگ
 
نئومایسین ۲۰% نئومکس رویان داروهای طیور
 
نئومایسین ۲۰% نئومایسین ۲۰% رویان داروهای دام بزرگ
 
نئومایسین ۲۰% نئومایسین ۲۰% رویان داروهای طیور
 
نانیونیک دترجنت فارم واش ضد عفونی کننده ها
 
نوتراکال سی اس نوتراکال سی اس داروهای وارداتی
 
نوتراکور پی اس ۵۸ نوتراکور پی اس ۵۸ داروهای وارداتی
 
نورودین ۲۴ نورودین ۲۴ داروهای وارداتی
 
هندریکس کنسانتره ۲/۵% هندریکس کنسانتره ۲/۵% داروهای وارداتی
 
هگزاسول طولانی اثر هگزاسول طولانی اثر داروهای وارداتی
 
واکسن دوگانه کشته واکسن دوگانه کشته داروهای وارداتی
 
واکسن زنده تخفیف حدت یافته به فرم لیوفلیزه بر علیه بیماری نیوکاسل واکسن زنده تخفیف حدت یافته به فرم لیوفلیزه بر علیه بیماری نیوکاسل داروهای وارداتی
 
واکسن سه گانه کشته واکسن سه گانه کشته داروهای وارداتی
 
واکسن ونگارد® پلاس ۵ ال ۴ واکسن ونگارد® پلاس ۵ ال ۴ داروهای وارداتی
 
واکسن چهارگانه کشته واکسن چهارگانه کشته داروهای وارداتی
 
ویتامین + معدنی ویتا رنیل داروهای طیور
 
ویتامین E + سلنیم ویتامین E + سلنیم رویان داروهای دام بزرگ
 
ویتامین E + سلنیوم ویتاسلنیم رویان داروهای طیور
 
ویتامین آ. د۳. ای لیپوجکت دارو های دام خانگی
 
ویتامین آ. د۳. ای لیپوجکت داروهای دام بزرگ
 
ویتامین آ، د۳، ای لیپوسل داروهای طیور
 
ویتامین ب کمپلکس ب کوجکت دارو های دام خانگی
 
ویتامین ب کمپلکس ب کوجکت داروهای دام بزرگ
 
ویتامین ث ۵۰% ویتامین ث ۵۰% رویان داروهای طیور
 
پارافین پارافین خوراکی داروهای دام بزرگ
 
پارافین پارافین خوراکی دارو های دام خانگی
 
پتاسیم مونو پرسولفات ویرکومیکس اس ضد عفونی کننده ها
 
پراستیک اسید و هیدروژن پراکساید آکواپرسی ساید ضد عفونی کننده ها
 
پراکسید هیدروژن ۵۰% + نقره ۰.۰۵% رویان آکوا سانوسیل ضد عفونی کننده ها
 
پروپيلن گلايكول + كولين كلرايد (فعال)+ سولفات كبالت کتوسول رویان داروهای دام بزرگ
 
پروپی پکت ۵۰ پروپی پکت ۵۰ داروهای وارداتی
 
پری کالور و کتل بوستر کریستالیکس® داروهای وارداتی
 
پن استرپ پن استرپ داروهای وارداتی
 
پنی سیلین جی پروکائین و نووبیوسین سدیم آلبا درای پلاس® داروهای وارداتی
 
پودر درمان سوءهاضمه و اشتهاآور هایپرجست داروهای دام بزرگ
 
پوستین- سی® پوستین- سی® داروهای وارداتی
 
پویدن آیدان ۳۰% فاموداین ۳۰% رویان ضد عفونی کننده ها
 
پویدون آیداین ۱۰% ( حاوی ۱۰% ید فعال ) پویدون آیداین ۱۰% رویان ضد عفونی کننده ها
 
پویدون آیدون ۳% رویان آکوا تیت دیپ ۳% ضد عفونی کننده ها
 
کتوپروفن ۱۰% کتومکس داروهای دام بزرگ
 
کلرتتراسایکلین۵۰% کلرتتراسایکلین داروهای طیور
 
کلرفنیرآمین مالئات کلر فنیرآمین دارو های دام خانگی
 
کلرفنیرآمین مالئات کلر فنیرآمین داروهای دام بزرگ
 
کلرهگزیدین ۵% + تیت دیپ بلو دیپ ضد عفونی کننده ها
 
کلسی جکت ۴۰ سی ام کلسی جکت ۴۰ سی ام داروهای وارداتی
 
کلسی فستیل کلسی فستیل داروهای وارداتی
 
کلسیل ماگ کلسیل ماگ داروهای وارداتی
 
کلسیم+منیزیم+فسفر+عناصر کمیاب الیگوکلسیفوس داروهای طیور
 
کلوزانتل + مبندازول کلونیل داروهای دام بزرگ
 
کلوزانتل ۵ % کلوزانتل ۵ % رویان داروهای دام بزرگ
 
کلوپروستنول سدیم کلو پی جی داروهای دام بزرگ
 
کلیستین (سولفات) ۰۰۰/۰۰۰/۲ واحد بین المللی کلی استاپ ۱۰ رویان داروهای دام بزرگ
 
کلیستین (سولفات) ۲/۰۰۰/۰۰۰ واحد بین المللی کلی استاپ ۱۰ رویان (پمپ) داروهای طیور
 
کلیستین (سولفات) ۲/۰۰۰/۰۰۰ واحد بین المللی کلی استاپ ۱۰ رویان داروهای طیور
 
کلیستین (سولفات) ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ واحد بین المللی کلی استاپ ۱۰ رویان (پمپ) داروهای دام بزرگ
 
کلیستین + اسپکتینومایسین (پمپ) کلیستین + اسپکتینومایسین (پمپ) داروهای دام بزرگ
 
کلیستین + اسپکتینومایسین (پمپ) کلیستین + اسپکتینومایسین (پمپ) داروهای طیور
 
کلیستین سولفات ۳/۰۰۰/۰۰۰ واحد بین المللی کلی میکسین ۳ داروهای دام بزرگ
 
کلیستین سولفات ۳/۰۰۰/۰۰۰ واحد بین المللی کلی میکسین® داروهای طیور
 
کمپلکس مواد معدنی مینرامیکس داروهای طیور
 
گلوتار آلدئید با نمک های آمونیوم چهار ظرفیتی آکوا تی اچ مکس ضد عفونی کننده ها
 
گلوتارآلدئید + ترکیب آمونیوم چهار ظرفیتی + اسید فسفریک رویان آکوا جی پی سی ۱۰ ضد عفونی کننده ها
 
گلوکز + بتائین + فسفر انرژی پلاس داروهای طیور
 
گنادورلین رینوگوناد داروهای دام بزرگ
 
‌‌ايميونووال® ‌‌ايميونووال® داروهای وارداتی