درباره ما

در حال حاضر تامین غذاي پاك و سالم از مهمترين دغدغه هاي جوامع  بشري است كه موجب گردیده  توليدات پروتئيني حاصل از پرورش و استحصال دام و طیور  سهم بسزايي در سفره غذايي انسانهاداشته باشند . حفظ و صیانت از سرمایه دامي کشور  که تولیدات آن ارتباط مستقیم با تغذیه ،بهداشت و سلامت جامعه دارد،نیازمند اقدامات و نظارت های علمی و دقیق  بخش دامپزشکی می باشد. صنعت داروسازی دامپزشکی یکی ا ... بیشتر ...

دانلود اپلیکیشن

CE CE CE

لینک‌های مرتبط